Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT), Bhopal Chapter

PRESIDENT
Nitesh Kr Bhandari
nitesh.nitb@gmail.com
9479343495

VICE-PRESIDENT
Akshay Kumar Singh
akshayaasingh88862@gmail.com
9425460395

TREASURER
Narender Kumar
narender.manit@gmail.com
7828992707

SECRETARY
Prashant Kumar Sah
psah390@gmail.com
9270243169

JOINT SECRETARY
Mayank Samriya
mayanksamriya2013@gmail.com
8966880109

FACULTY ADVISOR
Dr K Sudhakar
nittsudhakar@gmail.com
7566602579

 

Comments are closed